Eylül 1999 öncesi işçilik hizmeti olan memurun EYT için askerlik borçlanması yapmasına gerek var mıdır?

8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi/esnaf veya memurluk hizmetleri olanlar EYT kapsamında olup, yaş şartı dışında hizmetlerini tamamlamaları halinde emekli olabilirler.

Soru : 20.11.1974 doğumluyum. 02.04.1996 tarihinde ssk girişim var. 01.05.2002 tarihinden önce toplam 936 gün ssk pirimim var. 01.05.2002 ila 23.01.2007 yılları arası 4 yıl 9 ay radyoloji servisinde radyoloji teknisyeni olarak çalıştım. Toplam 7 yıl 3 ay 28 gün ssk pirimim var.

21.08.1998 ile 20.02.2000 yılları arasında askerlik hizmeti yaptım.

23.01.2007 tarihinden beri devlet memuru olarak görev yapıyorum.

Radyolojide çalıştığım süre için geriye dönük yıpranma payı pirimi yatırılması için bir hakkım var mı? ne yapmam gerekir?

EYT den yaralanmak için belli süre askerlik borçlanması yatırmam gerekir mi? Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

EYT konusundaki değerlendirmelerimiz sitemizde zaman zaman yapılmıştır. Değerlendirmelerimizden bir tanesi için adresimiz de olup ziyaret edilebilir.

Memurların yıpranma payları ile ilgili uygulama 5434 sayılı Kanun Madde 32 hükmünde ve 5510 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde yer almaktadır.

Yıpranma payından yararlanmak, memurun hem kadro görevi itibariyle hem de fiili olarak bu işlerle ilgilenmesine bağlı bir işlemdir. Bu işlemler için Kurumlar SGK na prim kesintilerini de hesaplayarak yine SGK na göndermeleri gerekmektedir. Bu işlemden yararlanıp yararlanılmama durumuyla ilgili kişilerin Kurumlarından bilgi almaları faydalı olacaktır.

Memurların, yukarıda adresini verdiğimiz değerlendirmelerimizden de anlaşılacağı üzere, memurların ister 8 Eylül 1999 tarihinden önce memurluk hizmetleri olsun, ister bu tarihten önce memurluk dışında işçi/esnaf hizmetleri olsun (mutlaka SGK primleri ödenmiş hizmetleri olması şartıyla) önemli olmamakta, her iki durumda da EYT kapsamına girmektedirler. Dolayısıyla bu durumdaki memurlar kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yıllarını (işçi, esnaf, memurluk, borçlanılan süre, yıpranma payı vb. gibi) tamamladıklarında EYT konusuyla ilgili 7438 sayılı Kanundan faydalanmak suretiyle emekli olabileceklerini değerlendirmekteyiz.

Bu durumda sonuç bağlamında değerlendirmemiz olarak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK na kayıtlı olarak ve prim ödenmiş olması şeklinde çalışmaya başlamış olanlardan daha sonra memur olanlar için de yaş şartı kaldırılmış olduğundan, askerlik borçlanması yapmanın bir avantajının olmayacağını, avantaj yönünden sadece 25 hizmet yıllarını daha erken tamamlamayı sağlayacağını söyleyebiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir