Siyonizm nedir? (Siyonizmin tarihçesi)

Siyonizm, tarihî İsrail Toprakları olarak tanımlanan topraklarda bir Yahudi devletinin asırlar sonra yeniden kurulmasını destekleyen, savunan ve Yahudi milliyetçiğini temel alan ideolojik fikir hareketidir.

Modern Siyonizm, 19. yüzyılın sonlarında Orta ve Doğu Avrupa’da ulusal bir canlanma hareketi olarak hem şiddetlenen antisemitizm dalgalarına tepki olarak hem de “Yahudi Aydınlanması” olarak da bilinen Haskala’ya bir cevap olarak ortaya çıktı.

Kuruluşundan çok kısa bir süre sonra varlıklı Yahudi soyluların ilgisini çeken hareket, Filistin’de sürdürülebilir bir Yahudi devletini, 1900 yıl sonra tekrar yaratmayı amaçlıyordu.

SİYONİZM SÖZCÜĞÜNÜN TERMİNOLOJİSİ

Siyonizm sözcüğü, İbranicedeki Siyon sözcüğünden türetilmiştir. İsmin kökeni, Kudüs yakınlarında bulunan Siyon Dağı’na veya Siyon Kalesi’ne dayatılmaktadır. Sonraları, Kral Davud döneminde, “Siyon” tüm Kudüs şehrine ve İsrail Diyarı’na atıfta bulunan bir kapsamlama haline geldi. Tora’daki birçok sözde, İsrailoğulları’ndan “Siyon halkı”, “Siyon’un oğulları / kızları” olarak bahsedilir.

Yahudi milliyetçiliğini tanımlamak için kullanılan bir terim olarak “Siyonizm,” ilk milliyetçi Yahudi öğrenci hareketi Kadimah’ın kurucusu Avusturyalı Yahudi yayımcı Nathan Birnbaum tarafından, kendi çıkarttığı Selbstemanzipation adlı gazetede, 1890 yılında ortaya atılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x